Kategorie: 1. stupeň, 2. stupeň

100. výročí založení Československa

Dne 16.10. proběhl na naší škole projekt u příležitosti 100. výročí založení Československa.

Žáci přišli do školy v modrém, červeném a bílém oblečení a v úvodu dne vytvořili na dvoře naší školy vlajku České republiky. Poté se odebrali do svých tříd, kde dál pokračovali na třídních projektech na dané téma. Pracovali ve skupinách, ponořili se hlouběji do naší historie, připomněli si kulturní dědictví našeho národa, jeho hodnoty a národní identitu Čechů. 

Čtvrtý ročník také navštívila paní Závacká z Jihomoravského muzea ve Znojmě, která žákům hravou formou vysvětlila, jaký je rozdíl mezi monarchií a republikou. Nechyběly zde i volby prezidenta a tvoření vlastní měny a vlajky. 

Na 2. stupni probíhá projekt celý týden v rámci předmětů výchovy k občanství a dějepisu. 

Za 1. a 2. stupeň Mgr. Lenka Vaculíková

5bcce04488136.jpg 5bcce0446a8c2.jpg 5bcce0445cda2.jpg 5bccdfe126787.jpg 5bccdfe107be4.jpg 5bccdfe0dd9f2.jpg 5bccdfe0bf058.jpg 5bccdfe0a0bbd.jpg 5bccdfe082400.jpg 5bccdfe063d6a.jpg 5bccdfe0452e8.jpg 5bccdfe026abe.jpg 5bccdfe007e1d.jpg 5bccdf83d6bbc.jpg 5bccdf83c5154.jpg 5bccdf83b36bc.jpg 5bccdf83a1cd0.jpg 5bccdf8375375.jpg 5bccdf8363775.jpg 5bccdf01606f8.jpg 5bccdf01420d9.jpg 5bccdf0123890.jpg 5bccdf0104bf0.jpg 5bccdf00da360.jpg 5bccdf00bb607.jpg 5bccdf009c35e.jpg 5bccdf007d70f.jpg 5bccdf005e88d.jpg 5bccdf003febf.jpg 5bccdf00212e0.jpg