Kategorie: 1. stupeň

Čtyřlístek 5. ročník – Odpadkový koš vypravuje

V podzimních měsících proběhl první čtyřlístek pátých ročníků. Třídy se postupně vystřídaly v brněnské Otevřené zahradě, kde se zúčastnily programu „Odpadkový koš vypravuje“.

Program se týkal nejen třídění, ale také recyklace odpadů z domácností a bytů. Žáci se dozvěděli, co všechno o nás může prozradit náš odpadkový koš. Ukázali si, jak mohou omezit množství jimi produkovaného odpadu a jak některé odpadky ještě využít.

Žáci sestavili odpadkový koš jednoho majitele a zamysleli se nad tím, co může odpadkový koš o svém původci vypovědět a svůj příběh odpadkového koše představili ostatním. Následně se tento koš pokusili správně vytřídit. Zabývali se také recyklací různých typů odpadů (papír, plast, kartonové obaly, sklo.) Sestavili recyklační koloběh a seznámili se s recykláty a jejich použitím v praxi.

Ve škole se k tématu vrátili a ve světě práce si zkusili přetvořit zdánlivý odpad na využitelnou věc. Vyráběli dárkové krabičky z pet-lahví či ruliček od toaletního papíru.

A jak se program líbil dětem?

Nejvíc se mi líbilo, když jsme si vykládali, jak si co vyrobit. Říkali jsme si, jak neznečišťovat přírodu. Taky jsme viděli zvířátka: koně, kozy a králíky. Sbírali jsme odpadky a hádali jsme kdo, je vyhodil. Co jedl atd. O přestávce jsme pumpovali vodu a ta tekla jako o závod. Vykládali jsme si, jak se třídí odpad a jak se zpracovává. Osahávali jsme si plastové recyklované kuličky. Vše mě moc bavilo.

Soňa Bastlová, 5.D

V Otevřené zahradě jsme plnili různé úkoly. Ve skupinách jsme sbírali odpadky podle obrázků, které jsme pak dali do košíků. Každá skupina měla svůj košík a svůj obrázek. Potom jsme měli za úkol zjistit, kdo používal jakou věc a k čemu. Potom jsme roztřídili odpad do kontejnerů. Celý den se mi velice líbil.

Tereza Holíková, 5.D

11-20171219.jpg 10-20171219.jpg 09-20171219.jpg 08-20171219.jpg 07-20171219.jpg 06-20171219.jpg 05-20171219.jpg 04-20171219.jpg 03-20171219.jpg 02-20171219.jpg 01-20171219.jpg