Kategorie: 1. stupeň

Přírodovědná vycházka 3. ročníků

Využili jsme přívětivého podzimního počasí

a vydali se na přírodovědnou vycházku, která vedla kolem řeky Dyje na Kraví horu. Cestou žáci pozorovali, jak se mění krajina vlivem ročního období a její barevné proměny. Zaměřili jsme se především na krajinu v okolí naší obce, její členitost, rostliny a sledovali, co krajinu tvoří. Pokusili jsme se najít objekty, které vytvořil člověk a jsou zároveň orientačními body v krajině. Informační cedule žákům připomněly, že se nachází v NP Podyjí, kde je potřeba dodržovat určitá pravidla.
     Na Kraví hoře žáci plnili různé úkoly ve skupinách, poznatky získané ve výuce mohli využít při přírodovědné soutěži. Naučili se také orientovat v krajině.
    Na závěr vycházky žáci vytvořili krásné přírodní obrazy.
    A malá zajímavost na závěr. Ušli jsme cca 15 000 kroků.
    Za 3. ročníky – třídní učitelky Volánková, Vaculíková, Bulínová I., Šuhajdová

59f7794dac169.jpg 59f7794d8d46e.jpg 59f7794d6e836.jpg 59f7794d4fb45.jpg 59f7794d31461.jpg 59f7794d12e7c.jpg 59f7794ce8a96.jpg 59f7794cca20d.jpg 59f7794cab9a6.jpg 59f7794c8cca7.jpg image-0-02-05-c88132231b8ab84a076832bd828f89e444bfe738748c07686fb24519dddf24ca-V_800x600.jpg image-0-02-05-27181c4bc627da329a3e5b64e031d9c6afe9387f25defd3796972e42999c88d1-V_800x600.jpg 20171018_104640_800x450.jpg 20171018_104041_800x450.jpg 20171018_104009_800x450.jpg 20171018_100234_800x450.jpg 20171018_093851_800x450.jpg 20171018_085622_800x450.jpg