Kategorie: 2. stupeň, Anglický jazyk

Konverzační soutěž v angličtině

Dne 16. ledna 2018 se v naší škole uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v angličtině pro žáky 2. stupně.

Celkem se zúčastnilo 39 žáků, z toho 24 z 1. kategorie (6. + 7. ročník) a 15 žáků ze  2. kategorie (8. a  9. ročník). Soutěžící postupně plnili následující úkoly: poslech s plněním úkolů, povídání o sobě a následně na vylosované téma a na závěr popisovali, co se děje na obrázku. V průběhu vyprávění žáci museli reagovat na dotazy zkoušejících učitelů.

Pro letošní rok jsou za 1. kategorii tito vítězové:

  1. místo – Pavlíčková Jitka, 7.A
  2. místo – Konečná Eva, 6.A
  3. místo – Pavka Lukáš, 6.B

Ve 2. kategorii zvítězili:

  1. místo Vojtěch Filip, 9.C
  2. místo – Polach Vojtěch, 9.C
  3. místo – Frohlichová Veronika, 8.B

Všichni jmenovaní žáci obdrželi za své výkony hodnotné odměny v podobě studijních materiálů v angličtině. Obě vítězná místa – žáci Pavlíčková Jitka, 7.A  a Vojtěch Filip, 9.C – postupují do okresního kola, které se koná dne 13. 2. 2018 v budově Obchodní akademie.

Všem účastníkům soutěže blahopřejeme a k dalšímu studiu angličtiny přejeme hodně sil, píle a vytrvalosti.

Za MS PK AJ Miluše Novotná