Kategorie: 2. stupeň, Německý jazyk

Konverzační soutěž v NJ

Dne 11. 1. 2018 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v NJ.

Soutěží se ve dvou kategoriích: I. kategorie zahrnuje žáky 6. a 7. ročníků, II. kategorii tvoří žáci 8. a 9. ročníků. Účastníci nejprve mají poslech, poté hovoří na vybrané téma a svůj výstup ukončí popisem obrázku a konverzací se členy komise.

Vyhodnocení:

I. kategorie

  1. místo – Jitka Pavlíčková, 7.A
  2. místo – Jitka Bauerová, 7.D
  3. místo – Filip Novák, 7.C

II. kategorie

  1. místo – Eliška Ngiemová, 9.D
  2. místo – Tibor Polák, 9.D
  3. místo – Michaela Štachová, 8.C

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Vyučující NJ