Kategorie: 2. stupeň

Prázdniny s knihou

V měsíci březnu proběhl 13. ročník Autorského čtení žáků ZŠ a studentů středních a učňovských škol.

Naše škola zaslala soutěžní práce jedné žákyně (Zigová Valérie 6. B) ve 2. kategorii a pět prací (Bauerová Jitka 7.D, Dočekalová Kristýna 7.D, Král Aleš 8.B, Zoufalá Jaroslava 9.C, Petrošová Tamara 9.C) ve 3. kategorii. Téma letošní soutěže bylo „Prázdniny s knihou“. Naši žáci si dali na textech velmi záležet, o čemž svědčí i umístění na předních místech:

2. kategorie - žáci 5. - 6. tříd

  • Zigová Valérie – 3. místo

3. kategorie - žáci 7. - 9. tříd

  • Petrošová Tamara – 1. místo
  • Bauerová Jitka – 3. místo

Slavnostní vyhodnocení proběhlo 21. a 22. března v Městské knihovně Znojmo. Všem výhercům blahopřejeme, děkujeme za účast a chválíme za zdařilé soutěžní práce.

Mgr. Dana Škapová

Prázdniny s knihou