Kategorie: 2. stupeň

Přírodovědný klokan

V měsíci říjnu se 132 žáků 8. a 9. ročníku zúčastnilo soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN.

V hodinách matematiky, chemie nebo dalších přírodovědných předmětů řešili 24 úloh ze zeměpisu, fyziky, chemie, přírodopisu. Na startu každý obdržel 24 bodů a mohl získat za každou správnou odpověď 3 nebo 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď 1 bod ztratil, v případě vynechání odpovědi se skóre neměnilo. Nejvíce se dalo získat 120 bodů. Tři nejlepší řešitelé v každé třídě získali jedničku do klasifikace chemie.  A jak naši žáci dopadli celkově?

  1. místo: Ondřej Teleki  8. C -  68 bodů
  2. místo: Filip Novák 8. C, Michaela Štachová 9. C – 67 bodů
  3. místo: Filip Orlita 9. C – 64 bodů

Z celkového počtu 566 dětí okresu Znojmo se naši nejlepší žáci umístili na 5. a 6. místě.