Kategorie: Aktuality, Důležité informace

Doplňující volby do školské rady

Vážení rodiče.

Po odchodu pana Davida Balady z funkce zástupce rodičů ve školské radě, je tuto radu potřeba doplnit o jednoho člena. Proto pořádáme doplňující volby do ŠR. Třídní učitelé Vám pošlou odkaz na formulář pro volbu zástupce rodičů, který bude dostupný od 25. 9. do 1. 10. 2020. Před  nebo po těchto datech se do formuláře ještě nebo již nedostanete. Nebude aktivní.  

Každý volič označí jednoho kandidáta, kterého chce zvolit do školské rady. Kandidát s největším počtem hlasů se stane členem školské rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

Kandidátní listina k doplňujícím volbám do ŠR.

Do ŠR jmůžete vybírati z těchto tří kandidátů (řazeni jsou podle abecedního pořádku)

  1. Bc. Jakub Maňura

Manažer obchodního týmu Znojemsko v Moneta Money Bank, a.s., ve škole má dvě děti ve 2. a 5. třídě. Má rád sport, gastronomii, vinařskou turistiku. Většinu volného času tráví s dětmi na plaveckých závodech.

  1. MVDr. Ondřej Škor

Veterinární lékař a univerzitní pedagog, ve škole má tři děti na pracovišti v Konicích – ve třetí třídě ZŠ a v MŠ.

  1. Mgr. Michala Vyhnánková

Učitelka ZŠ v Hevlíně.  Ve škole má jedno dítě v 5. třídě.

Mgr. Eva Hubatková

print Formát pro tisk