Důležitá informace pro rodiče

Vážení rodiče, jak jsme již avizovali na rodičovském sdružení, bude probíhat platba na školní akce přes nový program a účet.

V nejbližších dnech Vám přijde do emailu zpráva, ve které bude číslo účtu, částka a variabilní symbol. Prosím částku uhraďte přesně dle tohoto pokynu, sama se pak přiřadí Vašemu dítěti. Neuvádějte žádné jiné symboly ani poznámky.

Částka se může lišit od té, se kterou jste byli seznámeni a podepisovali jste ji, protože můžete mít přeplatky nebo nedoplatky z minulého školního roku a to se v úhradě projeví. Ti, kteří jste již úhradu provedli sami, tak již email neobdrží.

Děkuji za spolupráci.

Radmila Odehnalová, ekonomka