Informace k provozu ve školní jídelně od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/2020

  • Nabídka jednoho jídla bez možnosti výběru, svačinky se nepřipravují.
  • Děti se stravují v zavedených skupinkách podle rozpisu určeného vedením školy, dodržují hygienická opatření – dezinfikují si ruce před vstupem do školní jídelny.
  • Naráz obědvají tři oddělené skupinky (dvě v ŠJ, jedna v cvičné kuchyňce), na stolech budou nachystané tácky a příbory, paní kuchařky děti obslouží, každé dítě bude samostatně u stolu, po odchodu paní kuchařky sklidí ze stolů, vydezinfikují a nachystají pro další strávníky.
  • Pokud dítě z důvodu nemoci nepřijde do školy, může si rodič vyzvednout oběd do nosiče, ale pouze první den nemoci  (a následně je potřeba dítě odhlásit), a to v době mezi 11 a 12 hodinou  – vstup z rampy, zazvoní na kancelář ŠJ.
  • Děti, které platí hotově, musí zaplatit stravné dne 25. 5. 2020, rodiče opět použijí vchod z rampy (zvonit na kancelář ŠJ), dítě ve škole může platit v kanceláři ŠJ v jídelně.
  • Stravné hrazené bankou bude provedeno inkaso dle 21. 5. 2020 podle přihlášených žáků.

print Formát pro tisk