Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků! Letos jsme Vás nemohli pozvat, abychom s Vámi mluvili osobně a seznámili Vás s přípravou a organizací budoucího školního roku. Máme pro Vás připraveny základní informace. 

Počet tříd:

 • 4 třídy na Klášterní
 • 1 třída v Konicích

Žáci ve třídách - rozdělení podle hledisek:

 • přiměřený počet žáků ve třídách, přiměřený počet chlapců a dívek
 • výuka cizího jazyka
 • paní učitelka
 • kamarádi

Školní pomůcky: Pomůcky do 1. třídy (pdf)

Školní družina:

Školní jídelna:

Informace od zákonných zástupců na začátku školního roku:

 • místo trvalého pobytu, telefonní čísla, e-mailové adresy
 • možnost zplnomocnění k odvádění dítěte
 • možnost zplnomocnění k právnímu jednání
 • souhlasy se zpracováním osobních údajů, zveřejnění na školním webu

Organizace zahájení nového školního roku:

 • úterý 1. 9. 2020
 • 8:00 nástup na školním dvoře
 • slavnostní uvítání, seznámení s třídami
 • základní informace pro rodiče
 • ukončení 1. dne předběžně v 9:30

Seznamy žáků ve třídách:

Budou zveřejněny poslední prázdninový týden na úřední desce školy a na webu školy www.evokace.cz. Žáci budou uvedeni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno na přihlášce v elektronickém zápisu do ZŠ.

Za ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Lenka Budková

print Formát pro tisk