Kategorie: Aktuality, 2. stupeň

Informace pro rodiče žáků 9. tříd

Vážení rodiče, milí žáci,

ráda bych Vám zaslala několik informací, které se týkají letošních Veletrhů vzdělávání Hodonín a Břeclav, jež naše středisko tradičně v měsíci říjnu pořádá. Vzhledem k epidemiologickému vývoji, který nepříznivě ovlivňuje konání hromadných akcí, bohužel fyzicky v Hodoníně a Břeclavi akce neproběhnou, ale proběhnou netradiční formou a to Veletrh vzdělávání on-line "real time".

K dnešnímu dni je přihlášeno několik středních škol, gymnázií, které jsou našimi dlouholetými vystavovateli a mají zájem se žákům 8. a 9. tříd, rodičům prezentovat touto cestou. V našem zájmu je podpořit jejich prezentaci a podílet se na rozvoji vzdělávání v kraji a současně pomoci žákům při výběru vhodné střední školy.

Můžete se spojit s danou školou, kde je možné navázat diskuzi přes chat nebo zapnutím mikrofonu a virtuálně nebo prostřednictvím prezentace nahlédnout do prostředí středních škol.

Veletrh_škol_Připojení_k_on-line_prezentaci.pdf

Přes jedno přihlášení může prezentaci sledovat i více žáků.

Zde zasílám odkaz pro přehled prezentujících škol a bližší informace: https://www.sssbrno.cz/akce?...

Přihlášení pro učitele, žáky, rodiče i širokou veřejnost je ZDARMA, přihlásit se můžete na každou z prezentujících škol. V případě Vaší neúčasti či nemožné účasti rodičů žáků bude po předchozím souhlasu prezentující školy poskytnuta nahrávka.

V případě dotazů nás kontaktujte:

Ing. Stanislava Mrkvová, 728 582 420
PaedDr. Magda Zálešáková, 603 867 660
Spoluorganizátorem akce je Úřad práce pracoviště Hodonín.

print Formát pro tisk