Informace pro rodiče žáků přihlášených k prezenční výuce od 25. 5. 2020

Vážení rodiče!

Od pondělí přivítáme ve škole Vaše děti, které jste přihlásili k prezenční výuce na 1. stupni ZŠ. Rádi bychom Vás informovali o organizaci výuky a provozu školy.

Podle pokynů nadřízených orgánů jsme museli zavést v provozu školy mimořádná bezpečnostní a hygienická opatření. Otevíráme tři vchody pro vstup žáků a rozepsali jsme časy nástupů do školy, rozdělili jsme i příchody na oběd: Rozpis příchodů do školy a odchodů na oběd. Také Vám posíláme snímek školy pro lepší orientaci, kudy budou žáci přicházet do školy.

Prosíme Vás i žáky o přesné dodržování časů. Zároveň Vás moc prosíme, abyste nevjížděli osobními automobily na školní dvůr. Při příznivém počasí budeme často využívat ve výuce pobyt na školním pozemku, protože tělesná výchova se nesmí vyučovat.

Podrobnější informace o třídních skupinách a odpoledních vzdělávacích blocích dostanete od třídních učitelů.

Obědy žákům, kteří měli zájem, přihlásí vedoucí školní jídelny.

Nezapomeňte, že při prvním vstupu do školy musí mí každé dítě s sebou Čestné prohlášení.

Děkujeme Vám za pochopení a dodržování mimořádných pravidel.

print Formát pro tisk