Lyžařský kurz

Informace pro přihlášené žáky na lyžařský kurz 16. 3. - 22. 3. 2019 na Lipně

Škola bude platit první zálohu za lyžařský kurz, proto žádáme rodiče o úhradu první zálohy. Úhradu první zálohy ve výši 1000,- Kč proveďte na základě námi zaslaného emailu do 15. 12. 2018. Dodržujte prosím variabilní symbol uvedený v emailu, částka se poté sama k Vašemu dítěti přiřadí. Pokud email neobdržíte, napište prosím na adresu odehnalova@evokace.cz a pokyny Vám budou zaslány.

Bc. Radmila Odehnalová – ekonomka školy