Kategorie: Aktuality

Návštěvy rodičů ve škole

Vážení rodiče!

Žádáme Vás, abyste co nejvíce omezili vstup do školy.

  • Vstupujte pouze hlavním vchodem.
  • Prvňáčky doprovázejte maximálně 1. a 2. týden a s rouškou.
  • Žáky ostatních ročníků nedoprovázejte dovnitř budovy.
  • Nezbytnou schůzku s vyučujícími si domluvte po vyučování.
  • Pokud přinesete dětem zapomenutou pomůcku nebo svačinu, nechte ji na vrátnici školy a svému dítěti to oznamte zprávou SMS nebo vzkazem.

Děkujeme za pochopení.

Za ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ, Znojmo Mgr. Lenka Budková

print Formát pro tisk