Kategorie: Aktuality

Nošení roušek - právní názor

Vážení rodiče.

Protože se ve škole objevují žáci, kteří odmítají nosit roušky podle nařízení MZ, vyžádala jsem si právní stanovisko k dané problematice.

To uvádím zde:

V současné chvíli je nošení roušek stanoveno podzákonným právním aktem, který ale na základě zákonného zmocnění § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví obsahuje sdělení o tom, že Ministerstvo zdravotnictví k chraně a podpoře veřejného zdraví může nařizovat mimořádná opatření.

V § 69 odst. 2 zmíněného zákona je pak uvedeno, že osoby jsou povinny se mimořádnému opatření MZ ČR podřídit.  Tzn., že školy nevpustí do budovy nikoho bez roušky, jedině kdyby splňoval výjimku uvedenou v mimořádném opatření MZ ČR. 

Tuto zdravotní výjimku musí prokázat potvrzením od lékaře. To se týká nejen žáků ale i zaměstnanců. Žák, který odmítá nosit roušku, porušuje školní řád, protože nerespektuje pokyny zaměstnanců, které jsou v souladu s právními předpisy. Za nedodržování školního řádu hrozí žákovi výchovné opatření a hlavně, pro zajištění ochrany zdraví ostatních žáků i zaměstnanců mu bez ochranného prostředku dýchacích cest bude zakázán vstup do budovy nebo bude z budovy vykázán.

Jediná možnost jak se fyzicky vyhnout docházce do školy je individuální vzdělávání podle § 41 školského zákona.

Vím, že je tato situace velmi nemilá. Ale nejen pro žáky, ale i pro nás – učitele i ostatní zaměstnance školy. Proto zatím nechci sahat k doporučením obsaženým v právním názoru. Berte nařízení s nadhledem a tolerancí. Veďte své děti k zodpovědnému přístupu. Chrání tím sebe, spolužáky ale i paní učitelky a pány učitele. Vždyť je mnohem lepší být v rouškách ve ŠKOLE, než pak bez nich DOMA, jak jsme to zažili na jaře.

Děkuji.

Mgr. Eva Hubatková

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani.pdf

print Formát pro tisk