Kategorie: Aktuality

Oddělení školní družiny od 4. 1. 2021

 oddělení

vychovatelka

třída

družina

1. oddělení

Poláková Ivana

1. D

malá družina

2. oddělení

Homolková Věra

1. A

učebna 4. C

3. oddělení

Smetanová Dagmar

2. B

učebna 3. D

4. oddělení

Toufarová Lenka

2. A

učebna 4. D

 

Gestingerová Petra

dohledy ŠJ,

mimořádné služby

 

6. oddělení

Slámová Hana

2. D

učebna 3. B

7. oddělení

Stará Růžena

2. C

učebna 4. B

8. oddělení

Železná Barbora

1. B

keramika

9. oddělení

Duchoňová Vladimíra

1. C

učebna 4. A

10. oddělení

Petrojová Kateřina

Konice

učebna 1. K

Obecné informace

  • Provoz ranní družiny nebude.
  • Odpolední provoz ŠD je od 11:40 do 17:00 – podle potřeby dětí.
  • Oddělení ŠD zůstávají ve svých kmenových třídách a nebudou se dělit do kroužků.
  • Sportovní činnosti a zpěv jsou zakázané, doporučuje se pobyt venku.
  • Pokud půjdou děti ven, nebudou se shlukovat s jinými třídami ani s mateřskou školou.
  • V průběhu družiny se bude pravidelně větrat – minimálně 1x za hodinu alespoň na 10 minut.
  • Vyzvedávání dětí probíhá jako obvykle – zvonky.
  • Děti budou poučeny o zásadách hygieny ve školní družině – nošení roušek, dezinfekce a umývání rukou.

 

print Formát pro tisk