Podzimní sběr papíru

Podzimní sběr starého a nepotřebného papíru proběhne v termínu úterý 16. října - čtvrtek 18. října 2018.

Sběr je organizován v rámci „Soutěže s panem Popelou“. „Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.

Pokyny ke sběru papíru:

  • Sběr je možno odevzdat ve dnech 16. 10. – 18. 10. 2018 na školní dvůr vždy od 7:30 – 8:00 hod.
  • Množství sběru, jméno žáka a třídu nahlásíte žákům, kteří od Vás sběr přeberou (lepší je mít sběr předem zvážený, avšak je možnost i zvážit sběr na místě).
  • Pokud máte větší množství papíru (100 kg a více), využijte, prosím, odvozu sběru přímo do Sběrného dvora v Dobšicích (zde nahlásíte školu, jméno a třídu žáka), a to každý všední den od 7:00 – 15:00 hod. v termínu od 8. 10. do 31. 10. Poté proběhne vyhodnocení sběru papíru. Sběr odevzdaný do sběrného dvora v jiném termínu nebude počítán do školní soutěže.

Děkujeme za spolupráci a budeme se na Vás těšit.

Mgr. Petra Pokorná