Přijímací řízení do dalšího stupně vzdělávání

Informační schůzka

V úterý 13. listopadu 2018 proběhne pro rodiče žáků 9. tříd informační schůzka týkající se přijímacího řízení do dalšího stupně vzdělávání. Setkání se uskuteční v prezentační učebně, začátek v 16:00 hod. 

Mgr. Dana Škapová (výchovný poradce)