Ředitelské volno

OZNÁMENÍ  o vyhlášení ředitelského volna v ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo, Klášterní 2

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z organizačních a technických důvodů ředitelské volno pro žáky ZŠ v těchto termínech:

čtvrtek a pátek  31. října a 1. listopadu  2019

 

Mgr. Eva Hubatková

ředitelka školy