Senioři u přechodů

Znojmo chce zvýšit bezpečnost na přechodech u škol. Na pomoc povolá seniory.

Vedení města Znojma chce spolu s Městskou policií zvýšit bezpečnost na přechodech, které se nachází v blízkosti škol a školek. Na ranní hodiny, kdy se v těchto místech pohybuje nejvíce dětí a je provoz u škol nejintenzivnější, chce Městská policie najmout výpomoc – seniory.

S projektem zapojit seniory při dohlížení na přechodech se město inspirovalo v Liberci, kde již podobný projekt funguje. „Od rodičů ve Znojmě často zaznívá, že jsou místa, kde je obtížné přecházet z jedné strany ulice na druhou. Je zde špatná viditelnost nebo prostě velký provoz. Ten se ještě zvyšuje, když vozíme své děti do školy. Jde především o bezpečnost, a proto jsme se rozhodli tuto situaci řešit,“ vysvětluje starosta Znojma Jan Grois.

V ranních hodinách se u přechodů u některých znojemských škol pohybují strážníci denně, dohlíží na provoz a bezpečnost. Jsou ale i další ulice, které si pozornost vyžadují. Zájemci z řad seniorů by dohlíželi na přechody v blízkosti ZŠ Pražská, Slovenská, JUDr. Josefa Mareše, Prokopa Diviše, Mládeže a náměstí Republiky. Senioři v dané lokalitě stráví vždy hodinu v čase od 7:00 do 8:00 hodin. Odměna za odvedenou práci bude 120,-Kč/hodinu.

„Z kapacitních důvodů se nám nyní nedaří posílit hlídkování u škol a školek. Zájemci nám tak pomohou zvýšit bezpečnost nejmenších dětí při přecházení, a zároveň tím strážníkům uvolní ruce, aby se mohli věnovat jiným přechodům či bezpečnosti nejen v blízkosti škol,“ vysvětluje Ivan Budín, ředitel Městské policie Znojmo.

„Celkem hledáme až sedm seniorů. Aby to pro zájemce bylo časově co nejméně náročné a zároveň měli vazbu k lokalitě, ve které budou dohlížet na bezpečí dětí na přechodech, budeme upřednostňovat ty, kteří v této lokalitě bydlí,“ doplňuje ředitel.

V průběhu měsíce října bude Městská policie Znojmo přijímat přihlášky a v listopadu vybere vhodné zájemce. Výhodou je zkušenost s řízením vozidel, vzhledem k tomu, že by se zájemce měl orientovat v dopravě a mít schopnost předvídání. Následně dojde k zaškolení vybraných seniorů (listopad–prosinec) - budou vzděláni v oblasti zdravovědy i pravidel provozu na pozemních komunikacích, vč. zastavování vozidel. Pak získají úřední pověření k tomu, že mohou u přechodů zastavovat vozidla. Senioři by tak na přechody měli nastoupit od začátku roku 2020.

Jak se přihlásit

Kontaktními osobami budou strážníci z preventivní skupiny Městské policie Znojmo zastoupení Petrem Hladkým a Evou Smutnou. Na služebně Městské policie Znojmo budou moci senioři vyplnit a odevzdat přihlášku, či ji odeslat písemně na služebnu na ulici Jana Palacha 2, Znojmo 669 02 anebo ji zaslat naskenovanou na e-mail prechody@mp.muznojmo.cz.

Přihláška je ke stažení na www.mestskapolicieznojmo.cz. Informovat se je možné i na tel. čísle: 515 225 555. 

print Formát pro tisk