Varhany

Milí žáci, vážení rodiče a přátelé školy,

jak mnozí určitě víte, probíhá už nějakou dobu celonárodní sbírka na stavbu nových varhan chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Jde o jednu z našich nejvýznamnějších památek, symbolů naší státnosti a kulturních klenotů. Varhany byly stavěny od poloviny 14. století až do roku 1929 jako „prozatimní“. Na svou úplnou dostavbu ale varhany stále čekají.

Varhany a jejich součásti už v současné době vyrábí renomovaná firma ve Španělsku. Jejich cena by měla dosáhnout asi 80 milionů Kč. Dosud bylo díky darům jednotlivců, rodin, spolků, organizací, firem, obcí i měst (také město Znojmo přispělo) vybráno již téměř 70 milionů. Tuto sbírku lze - samozřejmě v mnohém menším měřítku - přirovnat k všenárodní sbírce na Národní divadlo před 150 lety.

Jednou z možností, jak na stavbu tohoto nejdokonalejšího hudebního nástroje přispět, je adoptovat jednu (nebo i více) z jeho píšťal.  A nás napadlo, že i naše škola, její žáci, rodiče a zaměstnanci by se mohli k této adopci připojit. Příspěvek na "naši" píšťalu mohou děti nebo i vy odevzdat do označené, uzamčené a hlídané pokladničky na vrátnici u hlavního vchodu do školy od středy 28. 11. do úterý 18. 12., kdy ve škole proběhne Den otevřených dveří. Vítaná je jakákoliv částka, přispět můžete i opakovaně, jméno dárce ani výše daru nebudou nikam zaznamenávány. Aktuální stav školní sbírky bude pravidelně zveřejňován na školních webových stránkách a na vývěsce u hlavního vchodu. Na obou místech se pak také dozvíte, jakou - nebo jaké - píšťaly jsme adoptovali.

Více informací o celonárodní sbírce, adopcích, historii varhan ve svatovítské katedrále, výstavbě nových varhan apod. se dočtete na adrese https://www.svatovitskevarhany.com.

Mnohokrát děkujeme a těšíme se na co největší ohlas naší sbírky. S dotazy se obracejte na pana Malenu.

Za Vaše příspěvky předem děkuje SRPŠ.