Vjezd na školní dvůr

Upozorňujeme všechny zákonné zástupce, kteří mají povolení k vjezdu na školní dvůr, že s platností od 8. 10. 2018 se bude do areálu vjíždět opět bránou z ulice Klášterní.

Mgr. Eva Hubatková