Výuka od 18. listopadu

Vážení rodiče! Rádi bychom Vás tímto informovali organizaci výuky na prvním stupni od 18. 11. 2020.

Vzhledem k doporučení organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole a ve školní družině tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky jednotlivých tříd, volíme následující opatření:

  • 7:45 příchod do školy žáci 1. ročníku
  • 8:00 příchod do školy žáci 2. ročníku
  • Žáci budou vstupovat hlavním a severním vchodem.
  • Všechny třídy budou vedeny jejich třídními učitelkami.
  • Žáci budou ve svých kmenových třídách.
  • Sportovní činnosti budou nahrazeny pobytem venku.
  • Na svačinky a obědy budou žáci chodit podle rozpisu.
  • Provoz ranní družiny nebude možný.
  • Odpolední družiny budou ve svých odděleních tvořených žáky jedné třídy.

První den budou žáci poučeni o stanovených hygienických pravidlech, které bude nutné dodržovat. V tomto Vás žádáme také o spolupráci. Promluvte doma s dětmi o správném mytí a dezinfekci rukou.

Bližší informace Vám ještě pošlou třídní učitelky emailovou poštu.

print Formát pro tisk