Kategorie: Aktuality

Zápis do 1. ročníku základních škol pro školní rok 2021/2022 - předběžné informace

Kdy? Sobota 10. 4. 2021

Termín je určen pro ty, kteří chtějí přihlášku donést osobně. V případě, že jste již přihlášku do školy doručili mezi 1. -  9. 4.,  již chodit nemusíte. 

Kde? Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, Klášterní 2

V kolik? 8:00 – 11:00

Koho se zápis týká:

 1. všech předškolních dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015
 2. dětí, jejichž rodiče/zákonní zástupci budou žádat o doklad povinné školní docházky
 3. dětí, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky

Předčasný nástup

 • U dítěte, které dosáhne věku 6 let mezi 1. 9. 2021 a 31. 12. 2021, musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení.
 • U dítěte, které dosáhne věku 6 let počínaje 1. 1. 2022, musí zákonný zástupce doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Co rodiče/ zákonní zástupci přinesou k zápisu, pokud přijdou až v sobotu osobně:

 • rodný list dítěte nebo pas (cizí státní příslušníci)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • potvrzení o trvalém pobytu dítěte, je-li jiné než trvalý pobyt rodičů/zákonných zástupců
 • popřípadě povolení odkladu povinné školní docházky pro rok 2020/2021

Co rodiče/zákonní zástupci přinesou k zápisu, pokud budou žádat o odklad povinné školní docházky:

 • rodný list dítěte nebo pas (cizí státní příslušníci)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • potvrzení o trvalém pobytu dítěte, je-li jiné než trvalý pobyt rodičů/ zákonných zástupců
 • potvrzení školského poradenského zařízení
 • potvrzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Každé potvrzení na samostatném dokladu, tedy zvlášť lékaře, zvlášť PPP!

Průběh zápisu

Vyplnění žádosti na adrese https://zszapis.muznojmo.cz, vytištění a podpis žádosti a doručení žádosti do školy. Veškeré informace a návod najdete na webové adrese školy http://www.evokace.cz/aktuality/zapis-do-1.trid-zakladnich-skol. Zápis probíhá bez osobní přítomnosti dětí.

PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NEROZHODUJE POŘADÍ ZAPSANÝCH DĚTÍ ANI ČAS PŘÍCHODU DO ŠKOLY.

Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat 4 první třídy v budově Klášterní 2 a 1 třídu v budově Konice 119. Aby nebyla překročena povolená kapacita školy, lze do prvních tříd přijmout maximálně 110 žáků.

Informační leták

Přílohy:

print Formát pro tisk