Důležité upozornění pro strávníky!

Pokud jste dostali přihlašovací údaje k objednávání stravy v systému strava.cz, je potřeba, abyste si obdržené heslo změnili. Zamezíte tím tomu, aby změny v přihlašování Vašich obědů dělal někdo jiný.

Mgr. Eva Hubatková