Grafomotorické kurzy

Pro budoucí prvňáčky otvíráme ve školním roce 2017/2018 Grafomotorické kurzy.

Kurzy jsou určeny pro předškolní děti, které začínají se základy trivia, a rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti byly dobře připraveny na vstup do školy. 

Letos otvíráme 5 kurzů: 1 v Konicích a 4 v Klášterní. Termíny kurzů jsou uvedeny v příloze. Do kurzu budou přednostně přijímány děti ze spádové oblasti naší školy. U nespádových dětí bude rozhodující pořadí, ve kterém byly přihlášky škole doručeny. Každý kurz bude naplňován do kapacity 15 dětí pro jednu učitelku.

Přihlášky: pouze telefonicky na číslo 515 227 532 – sekretariát – paní Špalková