Kategorie: Důležité oznámení

Informace ke stravování ve školní jídelně Klášterní 2

Školní jídelna bude ve školním roce 2018/2019 v provozu od 3. 9. 2018 jen oběd a od 5. 9. 2018 oběd a svačinka, (MŠ celodenní strava od 3. 9. 2018).

Přihlášení nového strávníka (prvňáčci, nové děti v MŠ, noví žáci v ZŠ)

 • Vyplnit přihlášku a současně se svolením k inkasu odevzdat do 29. 6. 2018 nebo pak od 1. 8. 2018 do 15. 8. 2018 do kanceláře ŠJ, kanceláře ZŠ nebo vhodit do schránky ZŠ.
 • Vyřízení svolení k inkasu ve Vaší bance – bez uvedení výše inkasa s patřičnou finanční rezervou – limit do 1000,- Kč, první inkaso bude provedeno k 24. 8. 2018 na měsíc září. 
  V bance uveďte: číslo účtu školy: 191441377/0300.
  Strávníci, kteří se již stravovali ve ŠJ a nemají změnu účtu, odevzdají pouze přihlášku ke stravování.

​​ALE!

 • Současní strávníci, kteří mají účet v České spořitelně, vyřídí nové svolení k inkasu​​ na účet školy: 191441377/0300 – viz pokyny výše. Původní sběrný účet v ČS se ruší. Svolení odevzdají s přihláškou na š. r.  2018/2019.

Platba hotově ve školní jídelně jen ve výjimečných případech (např. nemáte účet v ČR) 25. – 30. den v měsíci na následující měsíc.

 • Zakoupit čip na výdej stravy v kanceláři školní jídelny možno od 13. 8. 2018 cena 115,- Kč, čip se nevrací, zůstává žákům, může se použít i na jiných ZŠ, SŠ.
 • Nově se můžete přihlašovat, odhlašovat kromě emailu (vedoucisj@evokace.cz), telefonu (515267177, mob. 739242094) také na www.strava.cz - viz letáček. Pro přihlášení je potřeba uživatelské jméno a heslo, které Vám přidělí v kanceláři ŠJ.
 • Přihlašovat a odhlašovat svačinky si mohou pouze strávníci, kteří budou mít vyplněno na přihlášce ke stravování: přihlásit svačinky ANO. Jednorázové přihlašování svačinek není možné.
 • Přihlašování a odhlašování: pracovní den předem do 13,00 hodin. 1. den nemoci můžete oběd žákovi vyzvednout. Od 2. dne nepřítomnosti ve škole je povinnost žáka odhlásit (dle zákona není nárok na dotovaný oběd). Neodhlášená strava v době nepřítomnosti žáka by Vám byla počítaná za plnou hodnotu oběda - viz řád ŠJ.
 • Dlouhodobé změny (dlouhodobá odhláška, přihlásit svačinky apod.) se vyplňují na změnovém listu – viz www.evokace.cz/pokyny-pro-stravniky .
 • Případné informace na tel. 515227533, ​odehnalova@evokace.cz nebo 515267177, vedoucisj@evokace.cz.

Ve Znojmě dne 30. 5. 2018
Mgr. Eva Hubatková, ředitelka školy