Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Organizační:

 • 4 třídy na Klášterní (96 žáků) - paní učitelky Janáková, Sigmundová, Floriánová a pan učitel Nikola
 • 1 třída v Konicích (8 žáků) - paní učitelka Bulínová

Počty žáků ve třídě - rozdělení podle hledisek:

 • výuka cizího jazyka
 • učitel, učitelka
 • kamarádi
 • přiměřeně stejný počet žáků ve třídách
 • přiměřený počet chlapců a dívek

Školní družina – viz příloha

Přihlášení:

 • přihlášky se přijímají do 30. 6. 2016
 • přijímání podle kritérií
 • provoz Klášterní: 6:00 - 7:45, 11:40 - 17:00
 • provoz Konice: 7:10 - 7:45, 11:40 - 16:00
 • placení: příkazem z banky, hotovostní platba (měsíčně, za pololetí, za celý školní rok) - poplatek 100,- Kč na měsíc

Přehled pomůcek – viz příloha

Informace od zákonných zástupců na začátku školního roku:

 • adresa trvalého bydliště
 • telefonní čísla, e-mailové adresy
 • souhlasy (osobní údaje a rodné číslo, umístění fotografie na web školy, regionální tisk, práce žáků, činnost školního speciálního pedagoga)
 • zplnomocnění k odvádění dítěte ze školy – pouze na přání zákonných zástupců
 • zplnomocnění k právnímu jednání – pouze na přání zákonných zástupců

Organizace prvního školního dne - pondělí 4. 9. 2017

 • 8:00 nástup na školním hřišti
 • Slavnostní uvítání
 • Seznámení s třídami
 • Základní informace pro rodiče
 • Ukončení prvního dne předběžně v 9:30 hod.

Seznamy žáků v budoucích třídách budou zveřejněny poslední prázdninový týden na úřední desce školy a na webu školy www.evokace.cz.