Jarní sběr papíru

Jarní sběr starého a nepotřebného papíru proběhne v termínu pondělí 13. května - středa 15. května 2019.

Sběr je organizován v rámci „Soutěže s panem Popelou“, což je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.

Pokyny ke sběru papíru:

  • sběr je možno odevzdat ve dnech 13. 5. – 15. 5. 2019 na školní dvůr vždy od 7:30 – 8:00 hod. (u vchodu do severního křídla budovy, u chemie).
  • množství sběru, jméno žáka a třídu nahlásíte žákům, kteří budou zapisovat množství odevzdaného sběru uvnitř v pavilonu (lepší je mít sběr PŘEDEM zvážený, avšak je možnost i zvážit sběr na místě)
  • PROSÍME – neslepujte papír izolepou, papír nemusíte ani svazovat provázkem (stačí jej jen zvážený přinést např. v tašce)
  • pokud máte větší množství papíru (cca 100 kg a více), využijte, prosím, odvozu sběru přímo do Sběrného dvora v Dobšicích (zde nahlásíte jméno a třídu žáka), a to každý všední den od 7:00 – 15:00 hod. v termínu od 6. 5. do 31. 5. Poté proběhne vyhodnocení sběru papíru. Sběr odevzdaný do sběrného dvora v pozdějším termínu nebude počítán do školní soutěže.

Děkujeme za spolupráci a budeme se na Vás těšit.

Mgr. Petra Pokorná