Kategorie: Důležité informace

Kolokvium oblastního kabinetu matematiky a její aplikace

V úterý 3. března se konalo v naší škole setkání oblastního kabinetu matematiky a její aplikace projektu SYPO.

Na akci se sešli učitelé základních a středních škol. Dále byla přítomna vedoucí krajského kabinetu matematiky Mgr. Marta Novotná, člen krajského kabinetu informatiky a ICT Mgr. Tomáš Milička, odborný krajský metodik Ing. Irena Vajen.

A co se na semináři řešilo?

  1. Představení projektu SYPO a systému metodických kabinetů
  2. Přestavení činnosti krajského a oblastního kabinetu
  3. Prioritní témata daného předmětu ZŠ, SŠ
  4. Doporučená témata pro vlastní podporu škol v období realizace metodických kabinetů – prezenční vzdělávání
  5. Zpestření hodin matematiky.

Většinu semináře se řešilo téma nového RVP, návaznosti RVP jednotlivých stupňů vzdělávání, a i návaznost nároků VŠ na absolventy SŠ, problém práce s různými typy učebnic a pracovních sešitů.

Podněty z našeho setkání budou zaslány do krajského a národního kabinetu matematiky.

Další setkání oblastního kabinetu matematiky na naší škole proběhne v červnu, kdy by měly být hlavní tématem nově vydané RVP z ministerstva školství.

06-20200323.jpg 05-20200323.jpg 04-20200323.jpg 03-20200323.jpg 02-20200323.jpg 01-20200323.jpg

print Formát pro tisk