Pretest AJ

Vážení rodiče,

na začátku března proběhlo na naší škole testování AJ, tzv. pretest. Na základě online testu si žáci ověřili svoji jazykovou úroveň a někteří z nich postoupili k ústní části. Žáci devátých ročníků neprošli pretesty, ale již na podzim testováním SCIO a k ústní části byli vybráni na základě těchto výsledků.

Žáci měli možnost vyzkoušet si nanečisto zkoušku Cambridge English, která patří mezi světově nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Samotné zkoušky pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti - poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích. Získané certifikáty pak mohou žáci dokládat při žádosti o studium na střední škole, či později uvádět v rámci svého životopisu.

V případě zájmu si můžete pročíst podrobnější informace o zkouškách na stránkách naší partnerské instituce JŠ P.A.R.K.: http://www.zkouskypark.cz/cs/yle.

Výsledky pretestů, které byly dětem rozdány, berte prosím jako orientační. Rozhodující je zejména i úspěch v ústní části jako takové a zda se žáci k ústní části vůbec dostali.

Pro žáky naší školy obecně platí tyto jazykové úrovně:

  • YLE STARTERS: 3.-5.ročník, A0 - pre A1
  • YLE MOVERS: 6.-7.ročník, A1
  • YLE FLYERS: 7.-8.ročník, A2
  • KET for SCHOOLS: 9.ročník, A2-B1

Výběr příslušné jazykové úrovně však závisí na šíři slovní zásoby, jakou dítě ovládá, jeho pasivní i aktivní znalosti.

print Formát pro tisk