Výsledek voleb do školské rady

Vážení rodiče. 

Jako zástupci z Vašich řad byli do školské rady pro příští tři roky zvoleni:

Paní Miroslava Stuchlíková – dítě v první třídě v budově v Konicích

Pan David Balada – děti v sedmé a osmé třídě v budově na Klášterní

Pan Mgr. Ivo Chlubna – dítě v první třídě v budově na Klášterní

Všem těm, kdo se voleb zúčastnili děkujeme, zvoleným kandidátům blahopřejeme a těšíme se na spolupráci.

Mgr. Eva Hubatková