Kategorie: Důležité informace

Výuka od 30. listopadu

Milí žáci a rodiče, tento pátek 27. listopadu proběhnou online třídnické hodiny - již je vidíte vypsané v kalendáři v Teams. Třídní učitelé seznámí žáky s: novým rozvrhem (prezenčním/distančním), změnou vyučujících, pravidly chování ve škole a dalšími organizačními věcmi.

Nástupy do školy:

 • žáci budou do školy vstupovat dle vypsaného rozpisu (čas + vchod) - včas uveřejníme
 • vyčkají příchodu vyučujícího/asistentky, která je před školou vyzvedne a odvede do šatny a poté do třídy

Pohyb po škole:

 • žáci budou po celou dobu výuky v jedné učebně
 • v případě výuky INF a jazyků vyčkají ve své třídě na příchod vyučujícího, který je odvede do jiné učebny
 • v době přestávek se budou žáci opět zdržovat pouze ve své třídě s tím, že samozřejmě mohou jít na toaletu

Ochrana zdraví:

 • žáci jsou povinni mít roušku nasazenou přes ústa a nos po celou dobu pobytu ve škole
 • prosíme, aby žáci měli na den minimálně dvě roušky a sáček, do kterého si roušku uloží na obědě, svačince
 • žáci si pravidelně během dne budou mýt a dezinfikovat ruce
 • během hodin i přestávek se bude také pravidelně větrat

Výuka:

Prezenční výuka (ve škole):

 • rozvrh žáci obdrží na třídnické hodině v pátek
 • bude probíhat dle nového rozvrhu
 • zrušena bude výuka TV v rámci odpoledního vyučování
 • výuka TV 1. - 6. h bude probíhat formou procházek (dle počasí), výukou teorie a případně i náhradním programem (výuka jiného předmětu)

Distanční výuka (třídy, které jsou doma):

 • rozvrh žáci obdrží na třídnické hodině v pátek
 • bude probíhat dle nového rozvrhu, který vám předá třídní učitel v pátek na třídnické hodině
 • jelikož budou vyučující učit žáky ve škole, ale také vést online výuku, ne vždy a pro všechny třídy budou online hodiny možné = bude zadávána samostatná práce

Obědy/svačinky:

 • všichni žáci, kteří budou ve škole, mají automaticky přihlášeny obědy/svačinky na dobu, kdy budou ve škole -  prezenční výuka = nemusíte si tedy obědy/svačinky manuálně na daný týden přihlašovat a odhlašovat
 • V případě, že o oběd/svačinku nebudete mít zájem - odhlaste si je přes www.strava.cz
 • 1. stupeň půjde na svačinku v 9:30
 • 2. stupeň půjde na svačinku v 9:45
 • po skončení výuky vyčkají žáci v učebně na příchod asistentky, která je odvede na oběd až ve chvíli, kdy se v jídelně uvolní kapacita míst k sezení
 • do odvolání budou obědy bez možnosti výběru, tzn. pouze jedna varianta - děkujeme za pochopení

Rádi bychom Vás všechny tímto chtěli požádat o porozumění a shovívavost s novým rozvrhem a všemi nastavenými pravidly. Pro nikoho z nás současná situace není a nebude nijak jednoduchá a věřte, že se snažíme vše udělat tak, aby žáci i učitelé měli stanovený nějaký přijatelný režim výuky, který bude případně i dlouhodobě udržitelný.

Za kolektiv vyučujících
Mgr. Martina Štefanovičová, zástupce ředitelky školy

print Formát pro tisk