Hygienická opatření ve škole

Milí žáci a rodiče,

Dle posledních pokynů MŠMT nejsou žáci povinni mít roušku při pohybu po škole, během výuky nebo v jídelně. Je tedy na Vašem rozhodnutí, zdali svým dětem roušku dáte a budete chtít, aby ji ve škole nosili či ne.

Ve škole bude kladen důraz na důkladnou a pravidelnou hygienu rukou. Ve třídách a na toaletách budou připraveny pro žáky k použití dezinfekce. Po příchodu do školy by si všichni žáci měli ruce umýt, vydenzifikovat.

Před vstupem do jídelny pak bude vyžadováno, aby si všichni žáci jdoucí na svačinku či oběd vydezinfikovali ruce.

Budeme pečlivě vybírat školní akce tak, aby nedocházelo k míchání kolektivu našich žáků se žáky jiných škol. Proto bude akcí letos méně, než je obvyklé.