Kroužky

Aktuální nabídka kroužků ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Znojmo

Pro přihlášení do kroužku můžete použít výše uvedenou přihlášku, kterou žáci odevzdají vedoucímu kroužku. Pro omlouvání dětí z kroužku je nutné vyplnit omluvenku a předem odevzdat vyučujícímu.