Kategorie: Mateřské školy

Babičky a dědeček naposledy ve školce

Čtyři babičky a jeden dědeček, kteří celý rok docházeli do mateřské školy Pampeliška předčítat školčátkům, přišli v minulém týdnu naposledy v tomto školním roce.

V rámci projektu Celé Česko čte dětem docházeli pravidelně každý měsíc a četli našim nejmenším klasické české pohádky, které s dětmi pak dramatizovali, povídali si o nich a následně výtvarně zpracovávali. Malé děti jim společně se svými učitelkami zase na oplátku připravili celou pohádkovou šou s tanci a zpěvem jako dárek za jejich lásku a trpělivost, kterou jim prostřednictvím tohoto projektu celoročně předávali. A protože jsou všichni zúčastnění s projektem spokojeni, bude předčítání pokračovat i v roce následujícím.

Děkujeme! Všem!!

koordinátorka projektu Renata Hubáčová

577132dd651e2.jpg 577132dd4f0f6.jpg 577132dd415e5.jpg 577132dd2b4e4.jpg 577132dd1dc63.jpg 577132dd06d6f.jpg