Kategorie: Mateřské školy

Projekt „Babička a dědeček do školky“

Již třetím rokem realizujeme v naší mateřské škole projekt Babička a dědeček do školky.

Cílem projektu je rozvíjení zájmu dětí o knihy, umění naslouchat čtenému a v neposlední řadě vést k úctě ke knihám jako zdroji poznání.

Čtení nahlas tak, aby děti zaujalo, je dovednost, kterou každý nemá. Bývalí pedagogové, senioři, dovedou dobře pracovat se svým hlasem, používají různou intenzitu hlasu, zrychlování či zpomalování čteného, velmi dobře umí děti zaujmout. Následuje rozhovor o přečteném i výtvarné zpracování.

Výsledkem této činnosti je půlhodinka, kterou stráví příjemně děti i pedagogové (senioři). A pokud si i rodiče najdou večer chvilku k úzkému kontaktu se svým dítětem prostřednictvím knihy, tato naše činnost svůj účel plní.

Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace od Města Znojma.

Pedagogové - senioři

Učitelky z MŠ Pampeliška

DSCN6080_800x600.jpg DSCN6079_800x600.jpg