Nařízení vlády ze dne 30. září

Vážení rodiče.

V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 958 vydala KHS JM se sídlem v Brně nařízení mimořádného opatření č. 3/2020 podle kterého v době od 5. 10. 2020 od 0:00 hodin do 18. 10. 2020 do 23:59 hodin platí:

  1. Pro MŠ se režim nemění.
  2. U 1. stupně ZŠ se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv, ale výuka hudební výchovy pokračuje, ovšem bez zpěvu. Režim pro sportovní činnosti se nemění. Tzn., že děti i nadále mají běžné hodiny tělesné výchovy.
  3. U 2. stupně ZŠ se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv, ale výuka hudební výchovy pokračuje, ovšem bez zpěvu. Zakazují se také sportovní činnosti, hodiny TV budou v případě hezkého počasí probíhat formou vycházek, v případě deště budou naši pedagogové volit jiné alternativní náplně hodin.
  4. Obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních s výjimkou MŠ. Tedy ani v družině děti zpívat nebudou.

Všem Vám děkuji za pochopení a prosím o shovívavost a trpělivost.

Mgr. Eva Hubatková