Zdroj: http://www.evokace.cz/dulezite-oznameni/preplatky-skolni-druziny-a-skolni-krouzky  •  Vydáno: 19.8.2020 16:38  •  Autor: ZŠ JUDr. Josefa Mareše 2

Přeplatky školní družiny a školní kroužky

Přeplatky za platbu školného ŠD jsme převedli na osobní účty žáků. Školné za školní družinu se platí opět od září dle pokynů na webu školy – viz odkaz školní družina.

Přeplatky za kroužky, které nebyly odučeny jsou rovněž převedeny na osobní účty žáků.

Bc. Radmila Odehnalová, ekonom ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ