První školní den

Milí žáci, rodiče a přátelé školy,

již příští týden společně vkročíme do nového školního roku!

V úterý 1. 9. 2020 se všichni společně sejdeme na školním dvoře, kde budou třídní učitelé již od 7:45 čekat na své žáky.

Paní ředitelka Eva Hubatková v 8:00 přivítá všechny žáky a poté slavnostně zahájí nový školní rok spolu s panem místostarostou města Znojma, Ing. Jakubem Malačkou.

Po zahájení se žáci se svými učiteli odeberou do kmenových tříd, kde proběhnou třídnické práce spojené se začátkem nového školního roku, a to v čase do 9:30.  

Všichni žáci přítomní ve škole i na školním dvoře dle posledních pokynů MŠMT nemusí mít roušky. Je tedy čistě na Vašem rozhodnutí, zdali roušky svým dětem dáte či ne. S jedinou výjimkou:

Žádáme rodiče, kteří budou doprovázet své děti do prvních tříd, aby po dobu pobytu v budově školy a ve třídě měli roušky nasazené. Jedná se nám o zvýšení bezpečnosti dětí i Vás rodičů, protože ve třídách není možné dodržet doporučovanou distanční vzdálenost 2 m, ale zároveň nechceme Vás - rodiče připravit o možnost přítomnosti ve třídě právě v den nástupu Vašeho dítěte do první třídy.

Moc Vám děkujeme za pochopení!

Věříme, že začátek nového školního roku společně zvládneme v poklidném a přátelském duchu.  

Těšíme se Vás!