Výuka od 4. ledna 2021

Vážení rodiče i žáci. 

Z důvodu usnesení vlády, které opět omezuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání, se provoz školy od 4. 1. 2021 mění takto:

 1. Mateřská škola  
  Provoz zůstává beze změny.
 2. Základní škola
  Prezenčně se budou vzdělávat pouze žáci 1. a 2. ročníků. Výuka bude probíhat v homogenních skupinách. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou doby stravování). Je zakázán zpěv a sportoní činnosti. 
  Pro žáky 3. - 9. ročníků  je povinné vzdělávání distančním způsobem. Vracíme se opět k výuce on-line. V případě, že byste potřebovali zapůjčit zařízení pro distanční výuku (notebook), vyplňte prosím tento dotazník a my se pak s Vámi dále spojíme.
 3. Školní družina
  Pro prezenčně vzděláváné žáky je povolen provoz ŠD za podmínky zachování homogenity skupin žáků.
 4. Vstup "třetích osob" do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt těchto osob s osobami v prostorách školy. Prosím proto Vás - rodiče, abyste s pedagogy komunikovali hlavně pomocí e-mailů.

Jak dlouho bude toto opatření platit? Zatím je v platnosti do 10. 1. 2021. O jeho změnách Vás budeme informovat ihned, jakmile dostaneme nové informace a pokyny.

Pro žáky 1. a 2. ročníků je automaticky nahlášena strava. Pro všechny žáky 3. – 9. ročníků jsme stravu odhlásili. V případě, že byste však měli zájem si obědy odebírat v krabičce, můžete si je opět přihlásit přes www.strava.cz, mailem na vedoucisj@evokace.cz nebo telefonicky do školní jídelny 515 267 177.

Obědy v krabičce budou vydávány každý den v čase 11:00 – 14:30 na rampě školní jídelny.

Všem děkuji za pochopení a trpěliost.

Přeji Vám klidný závěr tohoto roku a do toho nového hlavně hodně sil, zdraví a trpělivosti. 

Mgr. Eva Hubatková