Kategorie: Aktuality, Důležité informace

Hodnocení žáků zůstávajících doma

Vzhledem k tomu, že někteří žáci stále nenastoupili na prezenční výuku a nemohou být tedy zkoušeni v běžném režimu, jsme pro přezkoušení látky, která je jim zadávána, stanovili následující pravidla.

1. Žáci budou přezkoušeni v systému jeden na jednoho (učitel a žák). V tomto případě nemusí být žák testován, ale musí mít během zkoušení  roušku.

2. K přezkoušení budou žáci pozváni až v době po skončení výuky, aby se nesetkali se žáky testovanými.

3. Frekvence přezkoušení je stanovena následovně:

  • 1. - 4. ročník - žáci jsou přezkoušeni 1x/týdně. Látku pro přezkoušení určí TU. Domluví se také s vyučujícím cizího jazyka.
  • Předměty Čj, M, první cizí jazyk - přezkoušeni 1x/týdně
  • Předměty přírodověda, vlastivěda, Př, Fy, Z, Dě, Che, VKZ, VKO, HV, ICT, MV, Tv, druhý cizí jazyk - přezkoušeni 1x/2 týdny.
  • Předměty VV, SP - bude zadána práce, prezentace, výrobek, přezkoušení není nutné.

4. Pokud se žák na přezkoušení nebude dostavovat, bude na vysvědčení nehodnocen a bude komisionálně přezkoušen v posledním srpnovém týdnu.

5. Jednotliví vyučující se budou na termínech domlouvat tak, aby žák přišel na přezkoušení ve dvou (max. třech) dnech v týdnu.

Také jsem byla dotazována na možnost testovat se vlastním doneseným testem. Ano, je to možné, pokud se bude jednat o test schválený pro samotestování. 

Mgr. Eva Hubatková

print Formát pro tisk