Informace k návratu žáků I. stupně k prezenční výuce od 12. dubna 2021

Režimová a organizační opatření vycházejí z manuálu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid - 19“ ze dne 6. 4. 2021.

1. Návrat do škol bude v týdenním rotačním cyklu celých tříd:

  • 12. – 16. dubna: prezenční výuka 1. A + C, 2. A + C, 3. A + C, 4. A + C, 5. A + C  (ostatní třídy distančně)
  • 19. – 23. dubna: prezenční výuka 1. B + D, 2. B + D, 3. B + D, 4. B + D, 5. B + D (ostatní třídy distančně)
  • KONICE: Od 12. 4. se vracejí všichni žáci. Nerotují.
  • MŠ:  Obě mateřské školky se otvírají pouze pro předškoláky. Nerotují.

Výjimka při návratu do ZŠ, MŠ

Výjimku mají pouze děti zaměstnanců IZS (integrované záchranné složky), krizové infrastruktury a děti zaměstnanců ve školství. Ty mohou svou spádovou školku i školu navštěvovat. Jen prosím rodiče našich „IZS dětí“, aby nám dali vědět e-mailem, že tyto děti v pondělí 12. 4. přijdou, abychom mohli zajistit dohled. Také je potřeba přihlásit tyto děti ke stravování.

2. Povinná ochrana úst a nosu pro žáky 

  • chirurgická rouška (prosím dejte dětem 2 na den)

3. Provoz školní jídelny

Školní jídelna je v provozu: nárok na dotované obědy mají jak žáci na prezenční výuce, tak žáci na výuce distanční. Žáci na distanční výuce odebírají stravu „přes okénko“. Žáci na prezenční výuce se stravují ve škole.

V době, kdy budou mít žáci prezenční výuku, budou automaticky přihlášeni k odběru obědů i svačin podle toho, jak byli přihlášeni před uzavřením školy. Přihlášeni budou do konce dubna. Pokud žák do školy nepřijde nebo se nebude chtít stravovat, zákonný zástupce si musí stravu odhlásit (oběd, svačina). Jinak mu bude účtována cena oběda jako za „cizího strávníka“.

4. Školní družina

  • Klášterní: Zajišťuje provoz v plném rozsahu, tedy od 6:00 do 17:00 hodin pro žáky 1. - 3. ročníku.
  • Konice: Zajišťuje provoz odpolední školní družiny pro všechny žáky.

Mgr. Eva Hubatková

print Formát pro tisk