Kategorie: Aktuality

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků! Máme pro Vás připraveny základní informace.

Počet tříd:

 • 4 třídy budova Klášterní 2
 • 1 třída v Konicích

Žáci ve třídách rozdělení podle hledisek:

 • přiměřený počet žáků ve třídách, přiměřený počet chlapců a dívek
 • výuka cizího jazyka
 • kamarádi

Školní pomůcky

Školní družina:

Školní jídelna:

Organizace zahájení nového školního roku:

 • úterý 1. 9. 2021 v 8:00 nástup na školním dvoře
 • slavnostní uvítání, seznámení s třídami
 • základní informace pro rodiče
 • ukončení 1. dne předběžně v 9:30

Doporučení pro rodiče:

Seznamy žáků ve třídách:

 • Budou zveřejněny poslední prázdninový týden na úřední desce školy a na webu školy www.evokace.cz.
 • Žáci budou uvedeni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno na přihlášce v elektronickém zápisu do ZŠ.

Za ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ, Znojmo
Mgr. Lenka Budková

print Formát pro tisk