Kategorie: Aktuality, Důležité informace

Informace ŠJ k přihlašování stravy od 24. 5.

Vážení rodiče.

Nárok na dotované obědy mají stále i žáci, kteří se z důvodu odmítání testování prezenční výuky neúčastní. Žáci na prezenční výuce se stravují ve škole podle rozvrhu, který škola naplánuje tak, aby byly dodrženy aktuálně platné pokyny MŠMT. Žáci vzdělávající se doma odebírají stravu „přes okénko“. Strava je pak vydávaná v krabičkách, které jsou opatřeny zatavenou fólií. Cena krabiček se k ceně oběda nepřipočítává. 

Nahlášení/odhlášení stravy

Paní vedoucí ŠJ přihlásí od 24. 5. automaticky všechny strávníky (obědy i svačinky), kteří se stravovali před uzavřením školy, protože třídy již od 24. 5. nebudou rotovat. Pokud žák do školy nepřijde nebo se nebude chtít stravovat, zákonný zástupce si musí stravu odhlásit (oběd, svačina). Neodhlášený oběd bude účtován za plnou cenu. Proto prosím všechny o kontrolu, zároveň Vám děkuji za skvělou spolupráci a obrovskou trpělivost. 

Pokud má někdo zájem o stravu do krabiček, je nutné se individuálně nahlásit u vedoucí školní jídelny paní Novotné tel: 515267177.

 

Odhlášky proveďte nejpozději do pátku 21. 5. 2021 do 12:00 hodin.

Děkujeme všem.

Mgr. Eva Hubatková

print Formát pro tisk