Kategorie: Aktuality, Důležité informace

Informace ŠJ k přihlašování stravy (2. stupeň a MŠ)

Vážení rodiče.

Nárok na dotované obědy mají jak žáci na prezenční výuce, tak žáci na výuce distanční. Žáci, kteří se z důvodu odmítání testování prezenční výuky neúčastní, mají na dotovaný oběd nárok také. Žáci na prezenční výuce se stravují ve škole. Žáci na distanční výuce odebírají stravu „přes okénko“. Strava je pak vydávaná v krabičkách, které jsou opatřeny zatavenou fólií. Cena krabiček se k ceně oběda nepřipočítává.

Nahlášení/odhlášení stravy

Paní vedoucí ŠJ přihlásí automaticky všechny strávníky (obědy i svačinky), kteří se stravovali před uzavřením školy. Přihlásí je podle rozvrhu rotace tříd. Pokud žák do školy nepřijde nebo se nebude chtít stravovat, zákonný zástupce si musí stravu odhlásit (oběd, svačina). Neodhlášený oběd bude účtován za plnou cenu.

Pokud má někdo zájem o stravu do krabiček v době distanční výuky, musí se individuálně nahlásit u vedoucí školní jídelny paní Novotné tel: 515267177.

Děti v MŠ

Strava bude automaticky přihlášena všem dětem. Pokud Vaše dítě nenastoupí, stravu si musíte sami odhlásit.

Odhlášky proveďte nejpozději do pátku 7. 5. 2021 do 12:00 hodin.

Děkujeme všem.

Mgr. Eva Hubatková

print Formát pro tisk