Organizace výuky na prvním stupni od 12. 4. 2021

Vážení rodiče! Rádi bychom Vás tímto informovali organizaci výuky na prvním stupni od 12. 4. 2021.

Vzhledem k doporučení organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole a ve školní družině tak, aby byl co nejvíce omezen kontakt mezi žáky jednotlivých tříd, volíme následující opatření:

  • Příchod žáků bude rozdělen na skupiny od 7:45 a 8:00.
  • Žáci budou vstupovat hlavním a severním vchodem a vchodem pro školní družinu.
  • Všechny třídy budou vedeny jejich třídními učitelkami nebo učiteli.
  • Žáci budou ve svých kmenových třídách.
  • Sportovní činnosti budou nahrazeny pobytem venku.
  • Na svačinky a obědy budou žáci chodit podle rozpisu.
  • Provoz družiny - i ranní - bude možný pro žáky 1. - 3. ročníku.
  • Odpolední družiny budou ve svých odděleních tvořených žáky jedné třídy.
  • Žáci budou pravidelně testování AG testy vždy v pondělí a ve čtvrtek před nástupem do školy nebo ranní družiny nebo v den, kdy nastoupí do školy.
  • Všichni žáci budou mít povinně 2 zdravotnické roušky.

Prosíme rodiče, aby nevjížděli na školní dvůr.

První den budou žáci poučeni o stanovených hygienických pravidlech, která bude nutné dodržovat. Bližší informace Vám pošlou třídní učitelky emailovou poštu.

print Formát pro tisk