Kategorie: Aktuality

Poděkování s koncem roku.

Dobrý den.

Dovolte mi, abych na konci tohoto náročného školního roku poděkovala. Poděkovala všem.

Našemu zřizovateli za podporu během celého školního roku, pomoc s organizací zabezpečování dezinfekce, ochranných prostředků i dodávky testů. Za vstřícný a trpělivý  přístup k našim požadavkům. 

Pedagogům a všem ostatním zaměstnancům za nasazení, plnění nadstandartních úkolů a jejich trpělivost a skvělý přístup.

Vám žákům za zodpovědný přístup k výuce, k plnění úkolů i povinností. Mnozí z Vás dokázali, že umíte pracovat s obrovskou mírou sebekázně i samostatnosti.

A nakonec  chci moc a moc poděkovat Vám rodičům. Pro Vás byl tento rok velice náročný. Mnozí z Vás si museli upravit celý režim života, abyste svým dětem poskytli podporu, kterou potřebovali. Děkuji za pochopení a trpělivost při velice náročném provozu školy spojeného se znovuotevřením. Je jasné, že bez Vaší podpory bychom se vůbec neobešli.

Všem zároveň přeji krásné a klidné prázdniny plné slunečné pohody. Žádné starosti a pohodový odpočinek.

Děkuji všem. 

Mgr. Eva Hubatková

print Formát pro tisk