Rekuperace

Vážení rodiče a žáci. V pondělí 28. listopadu 2022 začínají na hlavní budově na ulici Klášterní práce spojené s budováním rekuperace.

Oč jde? Do jednotlivých učeben budou postupně montovány rekuperační a klimatizační jednotky, aby bylo možné třídy chladit v době vysokých venkovních teplot. Zároveň budou třídy  rekuperačními jednotkami větrány a bude tak zajištěno, aby nedocházelo ke kumulaci oxidu uhličitého v době, kdy jsou okna kvůli vysoké venkovní teplotě uzavřena.  

Budování rekuperace bude probíhat za běžného provozu, a tak tento projekt zasáhne do organizace výuky naší školy.  

Z důvodu uvolnění učeben na budově Klášterní budou po dobu veškerých prací přesunuti žáci druhého ročníku do učeben školy na ulici Loucké. 

Práce budou postupovat po jednotlivých patrech a každá chodba zabere dva týdny. Po tuto dobu bude výuka  žáků, kteří mají kmenové třídy na dané chodbě, probíhat ve dvou režimech. Část tříd bude přesunuta v rámci budovy do volných učeben po druhých ročnících a pro druhou skupinu tříd bude vyhlášeno ředitelské volno. 

Rozpis ředitelského volna na 1. pololetí
Chodba Termín prací Ředitelské volno Přítomni ve škole
Hudební 28. 11. - 2. 12. 2022  7.A, 7.B, 9.A, 9.C  5.C, 6.C, 8.C
5. 12. - 9. 12. 2022  5.C, 6.C, 8.C  7.A, 7.B, 9.A, 9.C 
Přírodopisná 2. 1. - 6. 1. 2023  5.A, 5.B, 6.D  7.C, 7.D, 8.A 
9. 1. - 13. 1. 2023 7.C, 7.D, 8.A  5.A, 5.B, 6.D
Chemická 16. 1. - 20.  1.2023  5.D 4.D 
23. 1. - 27.1. 2023 8.B  4.D 

 

Pokud půjde vše podle naplánovaného harmonogramu a nenastanou nepředvídatelné komplikace, bude první část rekuperace ukončena ke konci března 2023. V pavilonech s MŠ, tělocvičnami a školní jídelnou bude rekuperace budována až v době hlavních prázdnin. Také je naším cílem i to, aby nebylo potřebné v nižších ročnících (1. - 4.) ředitelské volno vyhlašovat.  

Vše jsme pečlivě naplánovali tak, aby veškeré práce nenarušily kvalitu výuky. Předem děkujeme za vstřícnost  a věříme, že nainstalované jednotky zlepší teplotní pohodu při výuce Vašich dětí.

print Formát pro tisk

Zobrazit menu
Hlavní menu