Kategorie: Aktuality

Rozpis testování žáků před přijímacími zkouškami

Vážení rodiče a žáci, 
níže naleznete rozpis antigenního testování žáků před přijímacími zkouškami. Dle výsledků těchto testů bude všem žákům vystaveno potvrzení, které budou poté dokládat středním školám. V případě, že antigenní test bude pozitivní, musí žáci na kontrolní PCR test. E-žádanku pro tento test Vám vystaví dětský lékař.

Termíny testování jsou vypsány dle pokynu MŠMT (viz zde).

Testování pro 9. ročník bude probíhat v úterý 27. dubna. Žáci budou vyzvednuti v daný čas a na daném místě třídními učiteli (viz mapa).

Testování pro žáky hlásící se na víceletá gymnázia bude probíhat ve čtvrtek 29. dubna ve 14:00. Žáci budou vyzvednuti paní zástupkyní Štefanovičovou před hlavním vchodem do školy. Na toto odpolední testování se nemusí dostavit žáci 5.A a 5.C, kterým bude potvrzení vystaveno na základě ranního testování ve kmenových třídách.

Žáci, kteří budou skládat zkoušky i v jiném termínu než 3./4. května a 5./6. května bude na základě vyplněného dotazníku (byl Vám zaslán třídními učiteli) nabídnut i další termín pro antigenní testování. Žáci a jejich rodiče budou osloveni individuálně přes třídní učitele.

Moc prosíme všechny žáky, aby dodržovali před školou rozestupy a měli nasazenou ochranu úst a nosu, tj. chirurgickou roušku nebo respirátor. Žáci 5. a 7. ročníku si s sebou také vezmou žákovskou knížku.

V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte obrátit na vedení školy.

Velmi děkujeme za spolupráci

Mgr. Martina Štefanovičová, zástupkyně ředitelky školy

print Formát pro tisk